Prologis Park II DC4

Göteborg Park II DC4 ligger i Hisingen Logistik Park, intill Göteborgs hamn – Nordens största hamn. Byggnaden färdigställdes 2018 och består av moderna logistiklösningar och kontorslokaler fördelade på 27 000 kvm. Den har en fri höjd på 9,9 meter. Fastigheten kommer enligt ProLogis hemsida att GreenBuilding-certifieras.

 

ABC Solutions roll i projektet

Ännu ett stort logistikprojekt med trappor i industriellt utförande, men även mer exklusiva interiörtrappor till kontorsdelen levererades. Första leveransen skedde 2014 men ABC Solutions levererade ytterligare varor och kompletteringar ända till 2018

Fakta

Projekt: Prologis Park II DC4
Adress: John Bunyansväg 4, Göteborg
Typ av byggnad: Logistikcentral
Leveransår: 2014-2018

Projektering och leverans av:
3 spiraltrappor för tillgång och utrymning
4 raka trappor till lastkajer
2 raka trappor i exklusivt utförnde
Samt diverse modulräcken, fasadstegar mm. i industriutförande mm.

Tingstad papper

Logistikbyggnad på 33 000 kvm där med utrymme för 66 000 pallplatser. I byggnaden jobbar över 150 personer och det plockas ca 18 000 orderrader varje dag. Förutom den enorma lagerdelen innehåller byggnaden ett modernt kontor. Läs mer om byggnaden på Tingstads egna hemsida.

 

ABC Solutions roll i projektet

Till projektet efterfrågade vår kund 6 spiraltrappor för både utrymning och tillgång till entresolplan. Förutom spiraltrappor, som var den största delen, levererades några mindre raka ståltrappor, industriräcken samt ett trappräcke i stål, med ledstång av trä till betongtrapporna upp till kontorsdelen.

Fakta

Projekt: Tingstad Papper
Adress: Marieholmsgatan 1, Göteborg
Typ av byggnad: Logistikcentral
Leveransår: 2014

Projektering och leverans av:
6 spiraltrappor
3 raka trappor
120 meter industriräcke
28 meter  lackerat trappräcke till betongtrappa