Gallerdurk, terminologi

Här får du råd och vägledning.

Vi hjälper dig i alla steg fram till leverans av din gallerdurk.

På ABC Solutions kan vi gallerdurk. Och vi delar med oss av kunskapen. Redan i offertförfrågan kan du få vägledande hjälp för att ta steget till beställning. Är din order av det mer komplicerade slaget så har vi även våra konstruktörer som hjälper till att ta fram den optimala lösningen för ditt projekt. Nedan finner du även lite vanliga termer och andra tips som är bra att kunna när det gäller gallerdurk.

Toleranser

ABC Solutions levererar gallerdurk som alltid produceras på minustolerans satt till +0/-4 mm.

Geometri pressvetsad gallerdurk

För mest priseffektiva produktion skall gallret i mest möjliga mån produceras i 1000 mm bredder med anpassningsbit när så är nödvändigt.


Pressvetsad gallerdurk

Hög bärighet, men en relativt lätt vikt. Produceras genom att bärstålet svetsas ihop med ett tvärstål i 6 meters paneler, där bredden alltid är 1000 mm. Dessa kan levereras som råmaterial till dig, eller kapas, formskäras, kantas till en färdig produkt.

Pressdurk, A-durk

Standard pressdurk produceras genom att bärstålet slitsas och sen pressas stödstålet in olika rutmönster. Ex c/c 33×11 eller 33×33 mm. Pressdurk görs, till skillnad mot svetsad durk, inte i paneler som sedan kapas. Utan produceras direkt i korrekt format.

Pressdurk, fullpress

Denna durk har en design där bär och tvärstål är lika stora. Produceras genom att både stålen slitsas och pressas ihop. Används ex. till ventilationsgaller, innertak, fasadbeklädnad eller räckesfyllnad.

Pressdurk, lamelldurk

Lamelldurk används bla till solskydd, ventilation, fasadbeklädnad och räckesfyllnad. Vinkeln på de snedställda plattstålen levereras i 30º eller 45º vinkel. Bärstålet produceras från 30×2 upp till 70×3 mm. plattstål. Och det snedställda stålet 25×2 upp till 40×3.

Bärstål/Bärstång

Det plattstål som står på högkant och är den bärande delen av durken.

Stödstål/Tvärstång

Stålet som stabiliserar och binder samman bärstålet. För svetsad gallerdurk levereras normalt en ”snurrad” tråd som även ger viss halksäkerhet. För pressdurk används ytterligare ett plattjärn som stödstål.

Maskvidd/Maskstorlek

Måttet c/c i millimeter mellan bär- och stödstång. Bärstångens mått anges alltid som första mått och avståndet mellan tvärstålen efter (AxB) Regeln gäller även vid beskrivning av durkens totala storlek.

Sågtandad gallerdurk

Extra halkskydd genom sågtandad durk. När durk tandas levereras svetsad durk med bärstången tandad. Medans pressdurk levereras med tandad stötstång.

Stumt hålmått

Måttet i millimeter där durken skall placeras. Gallerdurk från ABC Solutions produceras alltid i minus tolerans, vilket gör att durken garanterat aldrig är större än det önskade måttet.

Spännvidd/Dagöppning

Måttet i millimeter (A) av maximal fri spännvidd mellan upplagen. Måttet är bla intressant för att beräkna durkens hållfasthet. Upplagsbredden (B) bör vara lika bred som durken är hög.

Sparklist/Förhöjt kantstål

Ibland behövs lite extra höjt kantstål på en eller flera sidor. Kantstålet produceras då av ett extra högt plattstål med den överskjutande delen över durken.

Sänkt-/Djupt kantstål

Kantstålet produceras högre än bärstången med överskjutande delen under durken.

Skärning och urtag

Normalt produceras din gallerdurk i kvadrater, men kan behöva laserskäras i olika former.

Säkerhetsframkant/ASN

Används normalt till durksteg och avstigningsplan. Kallas även ”halksäker framkant” och produceras genom en knäckt och perforerad profil. Syftet med kanten är inte bara halksäkerhet, utan att även markera vart durken eller steget tar slut. Vilket kan vara viktigt när du går ner för en rak trappa med durksteg.