Historia

2022
Vi fyller nu 15 år!
Standardsortimentet får en uppdatering och genomgång för att kunna erbjuda våra kunder ännu bättre och lättmonterade produkter.
Situationen i Ukraina gör det ytterligare osäkert på marknaden och ännu en gång stoppar bygget av den större fabriken upp.

2020
Coronakrisen och oroligheter med detta drar i handbromsen för oss med planerna för nybygget. Men vi gör ytterligare en ökning och slår alla rekord i alla kategorier inom bolaget.

2019
Vi siktar mot framtiden och lägger extra mycket resurser på utveckling. För att möta marknadens behov av våra produkter, har vi startat planeringen av en ny och större fabrik.

2017
ABC Solutions Holding AS firar 10 år! Omsättningen ökar med 35% mot året innan.

2016
Kraftigt ökad produktionskapacitet ger över 97% leveranssäkerhet under året. Ännu ett nytt säljkontor i Norge startas.

2015
Växtvärk! Omsättningen inom koncernen mer än dubblas och vi slåss med leveransproblem.

2014
Tre nya säljkontor i Sverige startas, samt en logistikavdelning. ABC Solutions blir nu en koncern.

2012
Nytt säljkontor i Norge. Utökad kapacitet inom konstruktion, IT, programutveckling.

2011
Firmans ägarstruktur ändras och byter namn till ABC Solutions. Vi startar vårt första säljkontor/dotterbolag i Sverige.

2009
Finanskrisen gör att det ej längre hållbart att bara ha en kund. Patric Winberg anlitas för marknadsföring och försäljning.

2007
ABC Metallprodukter AS startas av bla Harald Bendiksen, som en separat konsultfirma för en större norsk mekanisk verkstad.