Gallerdurk, press-in

Pressad gallerdurk, press-in

Normalt användningsområde:

  • Entrépartier
  • Fasaddesign
  • Räckesfyllnad
  • Skärmväggar
  • Innetak
  • Avrinningsrännor
  • och mycket mer…

Pressad durk, kallas även press-in eller ibland för A-durk. Durken produceras genom att bärstålet slitsas och sen pressas stödstålet in för att skapa durken. Pressdurk görs till skillnad mot svetsad durk inte i paneler som sedan kapas. Utan produceras direkt i korrekt format. Vi erbjuder tre typer av pressdurk.

Standard pressdurk.
Här produceras bärstålet i den dimension du önskar och tvär-/stödstålet levereras som standard av 10×2 plattstål.

Fullpressad durk.
Bärstål och tvär-/stödstål är producerade av samma typ av plattstål.

Lamelldurk.
Där tvär-/stödstålet är inpressat i 30º eller 45º vinkel.

För att kunna möta era önskemål. Har vi ett av marknadens absolut bredaste sortiment när det gäller produktion av gallerdurk. Pressdurk kan produceras i en mängd variabler gällande bärstål och maskvidder.

Kontakta rådgivande säljare