Handikapp & Lastramper

Hur du väljer stabila och säkra ramper utan att spräcka budgeten.

Hur väljer du ramper till ditt bygge? Har du tänkt på det här? Lättmonterat BLIR billigare. Stabilt BLIR säkert. Det är just de kombinationerna som gör att valet av ramp blir enkelt.

Valet av ramp är faktiskt inte så svårt. Tycker vi. En ramp måste vara stabil och säker, punkt. Lättmonterat vinner före pris. Din ramp kan ta mer eller mindre tid att montera, den kan därmed bli en dyr historia i din budget. Flexibla valmöjligheter gör dit val enklare. Våra ramper passar för alla typer av byggnader och industrier, och de lämpar sig även för lastbryggor, mindre bilramper eller gångbanor. Och ja, du kan självklart välja flera olika durklösningar. Så valet är enkelt. Tycker vi.

Teknisk kunnig partner – inget tillval.

En teknisk kunnig får du alltid när du väljer oss som leverantör. Tillsammans med dig hjälper vi till att tyda krångliga byggregler gällande ramper. För ärligt, det är inte alltid lätt att tyda Boverkets regler. Våra säljare hjälper dig att beställa rätt ramp och ser till att den levereras i tid. Det ska vara enkelt, priseffektivt och med kvalitet i alla led. Så jobbar vi.

Kontakta rådgivande säljare

Räcken

Här kan du välja på de två olika typer av räcken vi erbjuder från ABC Solutions standardsortiment. Självklart går räckesalternativen även att kombinera och där det enbart behövs räcke på en sida och ledstång mot vägg på andra, löser vi självklat det med. Vilket räcke passar ditt projekt bäst?

Två populära räcken

Industriräcke

Enkelt räcke med dubbel ledstång för handikappramper under 500 mm höjd, eller industri och lastramper. Räcket är färdigsvetsad mot vangstycket för snabbare montage av rampen.    

Barnsäkert räcke

Räcket för rampen som skall ses som barnsäker även över 500 mm höjd. Stabil konstruktion som levereras färdigsvetsad mot vangstycket för snabbare montage.    

Durkgolv

Alla våra ramper levereras med golv av gallerdurk. Gallerdurk har en relativt lätt vikt, men samtidigt en stark bärighet. Dessutom ger maskorna ett genomsläpp av snö och smuts, vilket gör våra ramper enkla att underhålla.

Två populära durkgolv

SGD1576

Det vanligaste alternativet för durkgolv till ramper. Relativt tät maska tack vare svetsad gallerdurk med en maskstorlek på 15×76 mm. ABC Solutions gallerdurk har även lite extra halksäkerhet mot andra lösningar då stödstålet inte är producerat av rundstång utan en tvinnad tråd.  

GD3438

Denna durk passar sig bäst som industriell-, körbar- eller annan lastramp då masköppningen i durken är 34×38 mm. Men durken kan även användas för en mycket priseffektiv lösning av handikappramp. Masköppningen är dock ej anpassad för skor med smalare klack.    

Tillval

Ramper för alla bygg- och renoveringsprojekt.

Två populära tillval

Trappa till ramp

Med en trappa direkt upp till avstigningsplanet blir din ramp komplett, som entréparti.  

Lackerad ledstång

Vid tillfällen då ledstången måste ha en luminanskontrast mot ev. kringliggande väggar kan du få den pulverlackerad i valfri kulör.