Rådgivning handikappramper

Byggreglernas norm – vår standard.

Din ramp levereras alltid komplett och skall godkännas vid besiktning, utan tillval.

Därför får du redan i offertstadiet ett pris där vi tagit hänsyn till byggreglerna när det gäller din framtida beställning. Inga tillval behövs. Våra standardlösningar är utformade efter byggnormernas råd. När du sen lägger ordern hos oss. Konstrueras varje ramp upp specifikt för att passa just ditt projekt. Ritningen får du som kund sen godkänna innan rampen tillverkas.

Men, vad säger byggreglerna?

Vid renovering eller nybyggnation, är det Boverkets regelverk (BBR) som är det styrande verktyget i Sverige. På www.boverket.se kan du se den senaste versionen av byggföreskrifter. I handboken ”Bygg i kapp” finns det ytterligare förtydliganden gällande just framkomlighet för rörelsehindrade som vi tagit hänsyn till. Nedan kan du även se de mest vanliga föreskrifterna gällande handikappramper samt annat matnyttigt.

Kontakta rådgivande säljare

Allmänna råd handikappramper, Sverige

Tillgänglighet
Visa Stäng

Minst en entré till en byggnad som skall vara tillgänglig för personal med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga, skall placeras och utformas så att den kan användas av dessa personer.

Rampens höjd och längd 1:12:
Gångvägen skall vara horisontell eller luta högst 1:12 mellan minst 2 meter långa vilplan.
Högsta tillåtna höjdskillnad mellan vilplanen 0,5 meter.
En lutning i en ramp kan därmed vara max 6 meter lång innan stigningen måste brytas av med ett vil/eller avstigningsplan.
Minsta fribredd 1300 mm. I vissa fall, t.ex. vid individuell anpassning, kan smalare ramp accepteras.

 

Ovan text är baserat på BBRs regler för tillgänglighet.
OBS! Omskrivningar och förtydliganden har gjorts av ABC Solutions.
Rampens utformning bör alltid i förväg godkännas av den lokala byggnadsnämnden, brand- och tillgänglighetskonsult.

Räcke och ledstång
Visa Stäng

Ramper skall utformas så att personer kan förflytta sig säkert.

Räcken:
Ramper som inte avgränsas av väggar, skall ha räcken som begränsar risken för personskador. Upp till 500 mm kan räcke utan barnsäkerhet accepteras. Vid höjder över 500 mm skall ett barnsäkert räcke användas.

Ledstänger:
Om rampen begränsas av en vägg skall väggen förses med ledstång. Ledstången skall sitta på 900 mm höjd.
Ledstången skall vara enkel att greppa om (Läs rund) och skall vara förlängd 300 mm utanför rampens start och slut.

Övrigt:
Som vid trappor skall även rampens ”första och sista steg” utföras med luminanskontrast. Alltså en lackerad påkörningsplåt, samt luminanskonstrast där rampen går från stigning till viloplan.
Avåkningsskyddet i nerkant skall vara minst 40 mm högt.

 

Ovan text är baserat på BBRs regler för tillgänglighet.
OBS! Omskrivningar och förtydliganden har gjorts av ABC Solutions.
Trappans utformning bör alltid i förväg godkännas av den lokala byggnadsnämnden, brand- och tillgänglighetskonsult.

Infästning och stagning

En stor del av rampens stabilitet är en korrekt infästning. I din rampleverans ingår all infästning som behövs för rampems egen konstruktion. Men ALDRIG för infästning. Det är alltid montörens ansvar att korrekt infästning används med hänsyn till material på plats.

Certifikat och godkännande

Europanorm 1090-2
Hela vårt sortiment produceras i enlighet med EN1090-2

Miljöbyggnad GULD
Sortimentet är bedömt i SundaHus samt Byggvarubedömningen.