Prologis Park II DC4

Göteborg Park II DC4 ligger i Hisingen Logistik Park, intill Göteborgs hamn – Nordens största hamn. Byggnaden färdigställdes 2018 och består av moderna logistiklösningar och kontorslokaler fördelade på 27 000 kvm. Den har en fri höjd på 9,9 meter. Fastigheten kommer enligt ProLogis hemsida att GreenBuilding-certifieras.

 

ABC Solutions roll i projektet

Ännu ett stort logistikprojekt med trappor i industriellt utförande, men även mer exklusiva interiörtrappor till kontorsdelen levererades. Första leveransen skedde 2014 men ABC Solutions levererade ytterligare varor och kompletteringar ända till 2018

Fakta

Projekt: Prologis Park II DC4
Adress: John Bunyansväg 4, Göteborg
Typ av byggnad: Logistikcentral
Leveransår: 2014-2018

Projektering och leverans av:
3 spiraltrappor för tillgång och utrymning
4 raka trappor till lastkajer
2 raka trappor i exklusivt utförnde
Samt diverse modulräcken, fasadstegar mm. i industriutförande mm.