Bur av trådgaller för utrymningstrappa

Burlösningar till spiraltrappor

Segmentsbur
Estetiskt tilltalande burlösning utan vassa kanter! Oftast räcker det att skydda brandtrappan med en 2300 mm hög och följsam segments-/ kvartsbur av trådgaller. Enkelt montage tack vare viktmässigt lätta sektioner som skruvas ihop. Dörr med skyddsplåt klargjord för låssystem typ ASSA.
U-bur
Stabil bur för den som vill täcka hela trappan från botten till toppen. Framsidan i radie som följer trappan, medans baksidan fästes in i fasad. Denna bur kan göras rejält hög och täcke in både trappa och stora avstigningsplan. Levereras i sektioner för enkelt montage på plats.