Grind
En grind med samma design som räcket kan placeras i trappans början eller slut. Grinden monteras mot räcket och normalt används ett "skjutlås" som fjäderbelastas för att mindre barn inte skall leka i trappan, vilket ökar säkerheten där det behövs.
Segmentsbur
Estetiskt tilltalande burlösning utan vassa kanter! Oftast räcker det att skydda brandtrappan med en 2300 mm hög och följsam segments-/ kvartsbur av trådgaller. Enkelt montage tack vare viktmässigt lätta sektioner som skruvas ihop. Dörr med skyddsplåt klargjord för låssystem typ ASSA.