Telge sopstation

Information om projektet

Telge
Adress: Lerhaga, Södertälje
Typ av byggnad: Återvinningscentral
Leveransår: 2018

ABC Solutions
Industritrappa för tillgång. Räcke av typen Bas 1 och durksteg SGD3438. Varmförzinkad trappa.