Mariebergsskolan

Information om projektet

Mariebergsskolan
Adress:
Mariebergsgatan 1, Motala
Typ av byggnad: Skola årskurs 6-9 + Fritids.
Leveransår: 2018

ABC Solutions
Till skolan användes gallerdurk som solksyddsskärmar till skolans fönster. Till skolan levererades även trappor och räcken interiört och exteriört.