Elektra

Information om projektet

Elektra
Adress: Elektras huvudkontor, Varberg
Typ av byggnad: Kontorsbyggnad
Leveransår: 2018

ABC Solutions
Vitlackerad ståltrappa med räcke. Steg med monterat svart klinker.