DSV Terminal Jönköping

Information om projektet

DSV Jönköping
Adress: Norra Stigamovägen 12, Jönköping
Typ av byggnad: Kontors och lagerterminal
Leveransår: 2019

ABC Solutions
Projektering och leverans av:
Industritrappor samt invändiga räcken till betongtrappor.

Enligt DSV själva en av de viktigaste anläggningar med HUB för svenska transporter. Läs mer om invigningen här:
DSV i Jönköping Invigt | DSV