Askersund

Information om projektet

Askersund Vårdcentral
Adress: Torebergsvägen 15
Typ av byggnad: Vårdcentral, servicehem
Leveransår: 2019

ABC Solutions
Projektering och leverans av:
Specialdesignat räcke. Räckes producerades i gammalt utseende, men med dagens säkerhetskrav efter arkitektens önskemål. En mycket speciell lösning.