Agnetebergskolan

Information om projektet

Agnetebergskolan
Adress: Agnetebersskolan, Arvika
Typ av byggnad: Skola
Leveransår: 2022

ABC Solutions
Barnsäker trappa till entré. Steg av gallerdurk SGD3438. Räcke av typen Modern D, dubbel ledstång för enkel tillgång för barn. Levererat i varmfözinkat stål. Till projektet vilket var en renovering levererades även en spiraltrappa för utrymning.