Aggarpskolan

Miljösäkrad skola på 8840 kvm med över 700 elever i årskurs 4-9. En del av taken på skolan är beklädda med gröna växter. Solceller är monterade och byggnaden värms upp av bergvärme. När det gäller energianvändning uppfyller skolan Miljöbyggnad guld vilket bland annat innebär att energianvändningen är maximalt 65% av myndighetskraven. Läs mer om byggnaden på Aggarpsskolans egna hemsida.

 

ABC Solutions roll i projektet

Ett projekt med flertalet interiöra trappor. En blandning av exklusiv finish så som lackering, ledstänger av trä, steg för textil samt glasräcken. Projektet krävde R30-klassade trappor. Bygget skulle miljöklassas ”Guld” vilket var möjligt med ABC Solutions sortiment som är A-klassade i Sunda Hus miljödatabas samt godkända i Byggvarubedömningen.

Fakta

Projekt: Aggarpskolan
Adress: Aggarpsvägen 20-34, Svedela
Typ av byggnad: Skola mellan och högstadium
Leverans: 2017

Projektering och leverans av:
1 spiraltrappa
1 hörnstegstrappa
1 stor rak trappa exklusiv trappa
1 liten rak trappa exklusiv trappa