Trappor i stål. Ring ABC Solutions AB för priseffektiva lösningar, Tel. 0571 - 18 10 77

Raka ståltrappor.

Rraka ståltrappor till intressant pris. Det är så enkelt vi vill göra det för dig som kund. Från era skisser eller ritningar tar ABC Solutions fram en förslagslösning på just din ståltrappa. Som mål har vi alltid att leverera dig, så lätta konstruktioner som möjligt, utan att ge återkall på funktion, utseende eller monteringsvänlighet. När vi kommit överens om en lösning som passar ditt projekt, levererar vi detta som ett byggset till dig efter några veckor. Vi erbjuder dig raka ståltrappor av högsta kvalité, till ett intressant pris. Kontakta ABC-säljaren i ditt område, så ger vi snabbt och lätt en offert utifrånfrån ditt underlag.

  • Rätt trappa till rätt pris
  • Alltid högsta kvalité
  • Fästdetaljer ingår
  • Välförpackat gods
  • Leveranssäkerhet
  • Enkelt montage

Barnsäker trappa, eller industri.

Normalt finns det två utföranden att välja på när det gäller raka ståltrappor. Vi kallar det barnsäkert eller industriellt utförande. När det gäller industritrappor så kan det vara för inspektion eller upp till entresolplan odyl. Trappan levereras då som standard med steg och plan med gallerdurk, samt ett räcke av typen industri, med följare (knälist)

Önskar du en barnsäker trappa så lägger vi som standard till en bakre sparklist på trappstegen, samt säkrar i räcket så att max öppning blir 99 mm, för att klara de krav som boverket har satt upp. Alla våra trappor för utrymning, bostad eller industri förses med en markerande och halksäker framkant.

Vi vill gärna tro att vi med en leveranssäkerhet på 93,4% kan tillfredställa våra kunders behov. Men nu siktar vi på framtiden och att bli ännu säkrare på våra leveranstider.

— Patric Winberg. VD, ABC Solutions.

Att köpa trappa, steg för steg.

Varje del av en trapptillverkning är viktig för att få ett perfekt resultat. Nedan kan du följa hur ABC Solutions jobbar för att uppnå kvalité till rätt pris och i rätt tid till våra kunder. Klicka på + för mer info.


Konstruktion av trappor.
Utvecklingsmöte med ABC´s konstruktörer

Konstruktörerna på ABC Solutions har mycket lång erfarenhet av trappkonstruktion och ger dig och din ståltrappa all nödvändig översikt. I daxläget jobbar vi både med 3-D prgrammet Inventor (ETO) och med AutoCAD.
Konstruktionsarbetet ingår ALLTID i priset när du köper en trappa av ABC Solutions.

Produktion och provmontering.
Provmontering av trapptorn

När du godkännt vårt lösningsförslag på trappan, startar produktionsarbetet. Normalt sätt så provmonteras konstruktionen innan slutgiltlig ytbehandling. På så vis minimeras risken för ev felaktigheter som kan dyka upp. Normal produktionstid är 4-8 veckor, beroende på hur hårt orderingången är. När vi har som mest att göra har vi tillgång till 2 fabriker och en produktionsstyrka på 68 personer.

 

Leverans i trälådor.
Ståltrappa i standard trälåda

För att minimera risken för transportskador, och förenkla lastning och lossning av gods så emballeras alla ABC konstruktioner mycket väl. Det ger även betydligt lägre transportkostnader för dig som kund. Konstruktionen packas och märks i kraftiga trälådor. Alla bultar, muttrar och skruvar följer med i en papplåda, som även innehåller monteringsanvisning och ritning.

 

Slutresultat, enkelt montage för dig!

ABC Solutions har ingen egen monteringsfirma, men vi vet att din montagetid kostar pengar. Därför är det alltid genomtänkt från början till slut. Lätta konstruktioner som passar på plats, utan att ge avkall på utseende eller stabilitet. Detta märker du när du får din trappa av oss, redo att montera.

 


Standard räckestyper.

Normalt använder vi oss av två standarder när det gäller räcke i raka ståltrappor. Industri- eller barnsäkert räcke. Väljer du att använda ett barnsäkert räcke, kommer vi alltid att även lägga till sparkplåt på steg i samma trappa.Barnsäkert räcke, standard.

Räcket används som standard till bostadsprojekt och andra ställen där barnsäkerhetskravet finns för raka trappor. Fyllet är normalt av ø10-12 mm rundstål och har max öppning på 99 mm. Om du önskar kan även dubbel handlöpare läggas till. Som standard levererar vi varmförzinkade ståltrappor, men kan även pulverlackera som bilden ovan.


Industriräcke, standard

För en trappa inom industrin använder vi ABC Solutions standard lösning på räcke med följare (knälist) Räcket på planen kan även förses med sparklist om så behövs. Stegen i en "industri- servicetrappa" behöver ej ha sparkplåt som standard. Trappan levereras normalt varmförzinkad, för både inne och utemiljö, men kan även pulverlackeras om så önskas.

Steg till ståltrappor.

Steg av gallerdurk, steg klargjort för trä eller linoliummatta. Barnsäker eller industritrappa? Det finns många alternativ när det kommer till trappsteg. Här nedan finner du dom vanligaste lösningarna.Gallerdurksteg 30x30.

Standard steg i barnsäker ståltrappa från ABC Solutions. Gallerdurken är elektrosvetsad och med en maska på 30x30. I bakant på steget i bilden, sitter en 70 mm hög sparkplåt för barnsäkring. Denna sparkplåt används ej som standard till industritrappor.


Gallerdurksteg 30x14.

För en trappa som kräver kulsäkring eller klacksäkring, så använder vi steg av 30x14 maskad, elektrosvetsad gallerdurk. I bakant på steget i bilden, sitter en 70 mm hög sparkplåt för barnsäkring. Denna sparkplåt används ej som standard till industritrappor.
Plåtsteg, klargjord för matta.

Önskar du fylla trappstegen med slitstark linolium eller annan typ av matta. Då kan vi erbjuda försänkt plåt. Du bestämmer själv hur djup försänkningen skall vara. Normalt barnsäkras även dessa steg med en sparkplåt, vilket saknas på bilden ovan.


Steg, klargjort för betong

För trappa med terazzosteg eller klinker används dessa steg klargjorda, med armering. Först gjuts betong i steget, för att få en stabil yta som inte har någon rörelsemån. Normalt barnsäkras även denna typ av steg med en sparkplåt, vilket saknas på bilden ovan.
Sågtandad press-in 30x10.

En gallerdurkstyp som kallas press-in ger en tät och fin maska på 30x10 mm. Denna kan användas i trappor utomhus, men bör då sågtandas för att undvika halkrisken. Bilden ovan visar även möjligheterna ABC Solutions har att pulverlackera dessa galvaniserade trappsteg.


Klargjord för trästeg.

Ett eksteg ger en exklusiv känsla för interiörtrappor. Dessa trappor är allt som oftasts barnsäkra och har en 70 mm sparkplåt för att ej ha öppningar över 99 mm vilket är kraven för dessa trappor.

© ABC Solutions 2014.