För priseffektiva lösningar på ramper. Ring ABC Solutions AB 0571 - 18 10 77

Ramper.

Vi producerar bl. a. handikappramper och ramper för varutransporter i varmförzinkat stål. Varje ramp skräddarsys till sitt projekt från våra standardprodukter (räcken och gallerdurk) med samma mål som våra andra konstruktioner, enkelare montering!

Ramp och trappa i varmförzinkat stål

Som fyll i våra ramper och gångbanor använder vi gallerdurk. Normalt i ramper används en 30x20 maskad gallerdurk. Om så önskas kan vi även producera sågtandad gallerdurk eller entregaller. Valet är ditt. När du lägger en order på en handikappramp hos ABC Solutions, ser vi till att den tillfredsställer de krav som gäller för godkännande.

Precis som vid vår produktion av ståltrapper, så är vi ute efter att göra det enkelt för dig och ditt projekt. Och du skall veta vad du får redan innan du får leverans av rampen. Därför jobbar vi alltid med förslagsritningar inna nproduktion. Ramperna är som regel varmförzinkade och levereras i lösa delar, vilka skruvas ihop på byggplatsen.

© ABC Solutions 2014.